Contouring Jurist - Bonny: The Other White Meat.

Disciplin

Jag började för några dagar sedan plugga på distans. Egentligen är det helt sanslöst hur mycket man kan göra på distans. Plötsligt är man inte längre bunden till en plats, utan kan göra allting när man vill och var man vill. Det är bara ens egen vilja och internetuppkoppling som sätter gränserna. Jag funderar på hur livet hade sett ut om allt essentiellt var på distans som man kunde sköta i stort sett när man ville. Hade man lyckats att disciplinera upp sitt liv eller hade man bara gjort allt i ens makt för att försöka klämma in så mycket som möjligt i slutet för att man slösat bort så mycket tid i tidigare skeden?